Infographic: omgevingsvisie Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke
  • grafisch ontwerp
  • illustratie & infographic

Hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit?

Samen met inwoners en ondernemers maakte de gemeente Waadhoeke een Omgevingsvisie. De visie beschrijft op hoofdlijnen ontwikkelingen die in meerdere dorpen of wijken spelen. Bijvoorbeeld: hoe ziet de gemeente er in 2030 uit? Wat maakt ons gebied bijzonder en wat willen we behouden? Wat kan beter? Hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, ruimte voor bedrijven of het opwekken van duurzame energie? Dat zijn vragen die de gemeente niet alleen kan beantwoorden. Inwoner en ondernemers zijn daarom middels een vragenlijst betrokken bij de totstandkoming van deze visie.

Om deze visie in een helder beeld weer te geven hebben wij de uitkomsten van de vragenlijst verwerkt in een Infographic en een visiedocument met alle resultaten. Geheel in de huisstijl van de gemeente en ondersteund met de nodige visuals en illustraties om zaken ook in beeld te verduidelijken.

Kennismaken?

Wil jij je merk en/of communicatiemiddelen unieke slagkracht geven met een verrassend creatief concept en ontwerp? Laten we kennismaken!

Gemeente Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke is een gemeente in de provincie Fryslân, in regio Noardwest Fryslân. De gemeente is ontstaan in 2018, uit een samenvoeging van de gemeenten Franekeradeel, Het bildt, Menameradiel en 4 dorpen uit de opgegeven gemeente Littenseradiel, en heeft als hoofdplaats Franeker.

Over Gemeente Waadhoeke

Meer werk