Mantelzorg: zorg voor elkaar

Gemeente Waadhoeke
  • grafisch ontwerp
  • illustratie & infographic

Soms kun je wel wat hulp gebruiken

Heb jij de zorg voor een naaste? Dan ben je waarschijnlijk mantelzorger. Gemeente Harlingen, Vlieland, Terschelling en Waadhoeke willen de aandacht vestigen op mantelzorgers en de hulp die ze kunnen krijgen vanuit hun gemeente. Met een opvallende campagne zijn deze gemeenten dit voorjaar gestart met een huis aan huis mailing voor meer bewustwording. De campagne bestaat uit een huis aan huis mailingkaart en social media visuals.

Kennismaken?

Wil jij je merk en/of communicatiemiddelen unieke slagkracht geven met een verrassend creatief concept en ontwerp? Laten we kennismaken!

Gemeente Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke is een gemeente in de provincie Fryslân, in regio Noardwest Fryslân. De gemeente is ontstaan in 2018, uit een samenvoeging van de gemeenten Franekeradeel, Het bildt, Menameradiel en 4 dorpen uit de opgegeven gemeente Littenseradiel, en heeft als hoofdplaats Franeker.

Over Gemeente Waadhoeke

Meer werk